Jofo


Báseň, básne, básnenie..

vznikajú zhruba od roku 1997.
Bližšie je mi však pomenovanie
"úryvky čohosi".

Napísať svoje názory, pocity,
pripomienky, a pod. môžete
na odkazovač
.

Príjemné bá...snenie.

                    Jofo