Vz-dych

ani
dych
neodváži
sa dýchať

hlasno reve
nemé tóny

slzy
slané
stony

zvuk ticha

ani
srdce
neodváži
biť
sa
=>

      .::

.:  194  :.

::.