Na druhej strane
stola
prázdna stolička
stojí

kde bývala si
už nie si
zostalo ticho
v hlasnom kroji

na druhej strane
stola
prázdne miesto
opustené

biele miesto
po obraze
zostalo v duši
i na stene

Tvoj obraz

      .::

.:  309  :.

::.