Potichu

viem že čakáš
slová
no niekedy ešte nie sú
napísané

riadky prázdne
čítajú sa mlčaním

napísal som
po-tichu

      .::

.:  86  :.

::.