S/poušť

na ústa klec
přes oči oponu
vidí
že vidíš
víc

pouta na rukou
na kroky závoru
myslí
že vracíš se
abys mohl odejít pryč

přes invence
vnucená dogmata nalepená

za touhou objevit vlastní pocit
otupění stěna

po(t)kání
v obrazech
zavesených v galerii zdání
=>

      .::

.:  408  :.

::.