Tanečnica

pohyby
sú Tvoje slová
tančíš
slabiky v rytme dychu

v rýme
dvoch tiel
vypovedané verše
lásky
bez ostychu

rozprávajú očiam
pocit duše
hľadajúc správny pohyb

na stupnici vášne
stratená orientácia rozumu
plného pochýb

len jediná vec je dnes jasná
obloha
nad hlavou
a v nej
láska

      .::

.:  271  :.

::.