Kvapky

nádej
ukazuje chrbát
a
rada
je drahšia ako zlato

piesok
hoc presýpa sa
čas v nás stojí
zem
pod nohami
sa mení v blato

slzy
slanšie sú
ako more
oceán
v nich sa topí

sny snívajú sa
hoci bdieme
melódia dychu
dnes
falošné má noty    =>

      .::

.:  273  :.

::.