=>

niekedy nezostáva
len veriť
a
rozum nechať stáť

srdce 
zvoliť prezidentom
tam..

kde duša
bezhraničný je štát

      .::

.:  345  :.

::.