Pred Tebou

dym hladí
prsty
a
plameň sviečky
pokojný
akoby chcel
roztrúsený
v sebe
v noci
pozbierať
chvíľky
do guličky

do večnosti
ukryť tajomstvá

      .::

.:  12  :.

::.