Jej meno je klamstvo

stojím
pri jej
perách
stále v tom
istom bahne
tvár pritlačená
k zemi
v ruke kvet
nech Ťa vidím
kým cítim
kým som Tebou
poblúznený

      .::

.:  13  :.

::.