Vánok

spočítaj 
prsty a roky
kam odkráčali..
kto zlomil ich
zaťal v päsť?

roztrieď
výhry a prehry
kde sú
naše túžby..

zatúlané..

v zošite
v riadkoch
na každej strane
plných ulíc
cudzích miest

nevracaj dary 
neopakuj odpovede
nezvádzaj vinu
na víno
a čas     =>

      .::

.:  435  :.

::.