=>

naruby neobracaj
obrus
a vety
čo zažili sme
zostane navždy v nás

len najsladšiu trpkosť
zapamätám si

našej lásky
ako chvíle chvenia
chutia

až vánok odvanie
leto
a
listy
vietor zabudnutia

      .::

.:  436  :.

::.