V srdci

jen mi chybí kousek Tebe
jako když prší
dlouhá je noc

prázdné lůžko
neotvíráš dveře
asi miloval jsem příliš moc

jen mi schází
kousek citu
bolestí objeven
zarůstá jizvou

najít ho
trvalo dlouho
ztrácí se lehce
nepřestat věřit
milencům
zůstává výzvou

jen postrádám
chvíle příjemné
v Tvém energetickém poli
=>

      .::

.:  374  :.

::.