=>

neříkám
něco mi dlužíš

srdce
léčí se
  vlastním rytmem

no ještě bolí..

      .::

.:  375  :.

::.