Tvoje

ešte vo mne znieš
zobúdzam sa vedľa Teba

ešte sa mi zdáš
chýbaš mi
ako ústam chleba

ešte vraciam čas
chvíle už matné

ešte a potom zas
na slzu slza padne

ešte cítim vône vzácne

dve telá - jedno - zas dve

      .::

.:  162  :.

::.