S-lovom

kým dostal sa
k slovu
miloval
do kameňa tesal
vracal sa
z lovu

pár zvukov - milión citov

stačilo len pár
a už nestačí

z pocitov

jediný
je veľa

volám Ťa dotyk

do tých
miest

príď
a dotýkaj sa ma

      .::

.:  163  :.

::.