Srdce

ešte býva
kde i myšlienky sa tratia
dlane matne cítia
len prstov 
končeky 
viet

ešte stále túži
rozochvieť v hrudi
pokušenie
zviera
v hriešnej blízkosti
Tvojich pier

už nemôže
no nohy stále vracajú mu
v poblúznení
diaľke
z dohľadu
opustený
smer 
=>

      .::

.:  449  :.

::.