=>

vyšlapané cesty
o(d)pustiť sa nedá

pamätá si viac
ako by si chcel

      .::

.:  450  :.

::.